Silkeborg Søernes Brosamarbejde

Silkeborg Søernes Brosamarbejde

er et samarbejde mellem tre bådklubber der holder til ved Silkeborg søerne. Silkeborg Motorbåd Klub Ry Bådlaug Silkeborg Sejl Klub. Formålet er at samarbejde om at etablere og servicere de faciliteter som medlemmerne i de tre klubber er fælles om at benytte og nyde godt af. De tre klubber bidrager hvert år med et beløb til driften i forhold til det antal medlemmer der er i klubberne. Brosamarbejdet er udelukkende privat finansieret, og modtager ikke offentlig støtte af nogen art. Alle tre klubber har repræsentanter i brosamarbejdet til at varetage driften.
Samarbejdet har følgende tre primære opgaver

Anløbsbroer

Vi opsætter og vedligeholder omkring 35 broer ved søbredderne mellem Silkeborg og Ry.

Sømærker

Vi har opsat sømærker på søerne som bidrager til sikker sejlads på søerne. Størstedelen af disse mærker er påmonteret fyr for navigation om natten.

Affaldsordningen

I sommerhalvåret indsamler vi affald fra de affaldsstativer vi har opsat ved nogle af vores anløbsbroer.
AKTUEL INFORMATION
Nyt Nordkardinal mærke (F5) er på vej ved Kongsholm i Brassø. Endnu ikke opsat. Fyr F54, Styrbord mærke i Julsø. Possition N56’07,038 E009’42,708 er ikke opsat.
Silkeborg Søernes Brosamarbejde

Silkeborg Søernes Brosamarbejde

er et samarbejde mellem tre bådklubber der holder til ved Silkeborg søerne. Silkeborg Motorbåd Klub Ry Bådlaug Silkeborg Sejl Klub. Formålet er at samarbejde om at etablere og servicere de faciliteter som medlemmerne i de tre klubber er fælles om at benytte og nyde godt af. De tre klubber bidrager hvert år med et beløb til driften i forhold til det antal medlemmer der er i klubberne. Brosamarbejdet er udelukkende privat finansieret, og modtager ikke offentlig støtte af nogen art. Alle tre klubber har repræsentanter i brosamarbejdet til at varetage driften.
AKTUEL INFORMATION
Nyt Nordkardinal mærke (F5) er på vej ved Kongsholm i Brassø. Endnu ikke opsat. Fyr F54, Styrbord mærke i Julsø. Possition N56’07,038 E009’42,708 er ikke opsat.